Kryptowaluty

Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna, bądź wirtualna moneta –rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Kryptowaluta jest szczególnym przypadkiem waluty wirtualnej
(Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptowaluta)

Prawdziwa kariera kryptowalut rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy Satoshi Nakamoto (anonimowa osoba lub grupa osób) opublikowali artykuł zatytułowany „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Praca przedstawiała projekt pierwszej, zdecentralizowanej waluty. W styczniu 2009 roku na Sourceforge została opublikowana wersja 1.0 kodu Bitcoina. Sieć wystartowała wraz z pierwszym wykopanym blokiem, określanym jako „genesis block”.

Od 2009 roku Bitcoin jest najbardziej znaną, dominującą i najczęściej używaną kryptowalutą. Ze względu na swoje właściwości, dużym zainteresowaniem cieszą się również: Ether (ETH), Ripple (XRP) i Litecoin (LTC).

Termin „altcoin” jest używany do określania alternatywnych kryptowalut względem Bitcoina kryptowalut (szczególnie monet o małej rynkowej kapitalizacji).

Do stycznia 2015 roku powstało ponad 500 różnych rodzajów kryptowalut. Tylko 10 z nich miało kapitalizację rynkową powyżej 10 milionów dolarów.

Źródło: https://academy.bitbay.net