Finanse osobiste, co to takiego?

Wg. wikipedia.org to:

„Finanse osobiste (finanse gospodarstw domowych) – część nauki o finansach zajmująca się zrachowaniami gospodarstw domowych na rynku finansowym (subdyscyplina)[2]. Finanse osobiste zajmują się między innymi analizą potrzeb finansowych gospodarstw domowych i sposobów ich zaspokajania, badaniami rynku usług finansowych gospodarstw domowych oraz diagnozą postaw konsumentów wobec poszczególnych instrumentów i produktów finansowych.”

Prosto mówiąc, finanse osobiste to nasze pieniądze, które zarabiamy, wydajemy, oszczędzamy, inwestujemy.

Zarządzanie naszymi finansami można przedstawić za pomocą tzw. Piramidy zachowań finansowych.                            (żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Finanse_osobiste )

Piramida zachowań finansowych

Każda z części przedstawionej „piramidy” to szczegółowe obszary tematyczne finansów osobistych.

Każdy z poziomów piramidy wyznacza inny poziom wiedzy o finansach.

Celem finansów osobistych jest roztropne zarządzanie pieniędzmi, majątkiem, co sprowadza się do zgromadzenia    odpowiedniej ilości kapitału i jego pomnażania za pomocą różnych instrumentów/metod inwestycyjnych. Jednak nie  będzie to możliwe do zrealizowania bez spełnienia punktów z niższych części piramidy.

1. Zarządzanie gotówką:

– prowadzenie budżetu domowego (wpływy i wydatki)
– planowanie i kontrolowanie wydatków (w różnych horyzontach czasowych)
– zarządzanie płynnością finansową.

2. Oszczędności buforowe.

Utrzymanie płynności finansowej w naszym budżecie domowym pozwala z czasem odłożyć część środków na różne cele, w tym na nieprzewidzianie sytuacje życiowe (tzw. poduszka lub bufor oszczędności). W ten oto sposób tworzymy rezerwę finansową, która ułatwia utrzymanie płynności i jednocześnie pozwala na kumulowanie oszczędności.

3.Oszczędzanie na cel.

Trzeci, to systematyczne oszczędzanie na różne cele, w tym bardzo odległe w czasie – takie jak np. edukacja dzieci, zabezpieczenie emerytalne.

4. Zarządzanie majątkiem.                                                                                                                                       

Ostatnim poziomem piramidy jest pozycja rentiera żyjącego z dochodów z wypracowanego i pomnożonego kapitału (aktywa, dochód pasywny).

Czy zastanawiasz się, jak to jest możliwe, aby uzyskać diamentową biżuterię w niższej cenie lub nawet ZA DARMO?

Już za chwilę się tego dowiesz!

Wszystkie informacje prześlemy na Twoją skrzynkę mailową!

Dowiedz się jak⇒

Diamentowe naszyjnikiPierścienie

Dodaj komentarz